สัตว์เลี้ยง สุนัข แมว นก ปลา คลินิกสัตว์เลี้ยง ขายสุนัข ขายแมว ขายนก ขายปลา อาหารสุนัข อาหารแมว อาหารปลา อาหารนก ร้านสัตว์เลี้ยง [จตุจักรสัตว์เลี้ยงออนไลน์]
จตุจักร สัตว์เลี้ยง ออนไลน์

กัญชาแมว Nepeta cataria Catnip


 สัตว์เลี้ยง กัญชาแมว Nepeta cataria Catnip
 สัตว์เลี้ยง กัญชาแมว Nepeta cataria Catnip
 สัตว์เลี้ยง กัญชาแมว Nepeta cataria Catnip


ชื่อ   กัญชาแมว Nepeta cataria Catnip
พันธุ์/ยี้ห้อ   
ราคา     95
รายละเอียด   สมุนไพรแมวจากธรรมชาติ Nepeta cataria Catnip อบแห้ง ทั้ง ใบ ทั้งดอก ซึ่งเป็นที่นิยมมากในต่างประเทศ ขนาด 10g. ไม่รวมบรรจุภัณฑ์ Fresh Organic Dried Catnip Nepeta cataria Leaf & Flower Herb cat Mint food Adjust cat gut Description: Raw materials: cat Mint Product Weight: 10g Shelf life: four years For cats age: more than two months Features: Adjust cat gut, helping set the cat to accumulate in the stomach can not digest fur ball and a variety of toxic substances discharged by vomiting, a full complement of essential nutrients the body of the cat, "folic acid", clean the mouth, fresh breath, wipe the mouth odor, necessary to reduce the pressure on the heart kitty. How to use: 1, consider placing in the hands knead to make more fragrant aroma overflow, help attract cat. 2, can be placed directly on the palm of the hand or a small number of parameters in feeding cat food, and increased appetite. 3. Place cat scratch board or grab bite, play at. 4, placing beds, increasing their quality of sleep. สอบถามข้อมูล Line: beautymarina001 โทร.092-841-4510
ร้าน    แมวเมียสสินค้าแมว
โทรศัพท์    0928414510
เฟสบุ๊ก (Facebook) : 
ผู้เข้าชม   2404
จตุจักรสัตว์เลี้ยงและต้นไม้ ออนไลน์    กัญชาแมว   จตุจักรสัตว์เลี้ยงและต้นไม้ ออนไลน์
จตุจักร ร้าน สัตว์เลี้ยงออนไลน์ www.JJ Petonline.com
จตุจักรสัตว์เลี้ยงออนไลน์   สงวนลิขสิทธิ์ เนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่ปี 2011 จตุจักรสัตว์เลี้ยงออนไลน์ จตุจักรสัตว์เลี้ยงออนไลน์
จตุจักรสัตว์เลี้ยงออนไลน์
เว็ปไซด์ : จตุจักรสัตว์เลี้ยงออนไลน์ : WWW.JJPETONLINE.COM